'

Witamy na stronie internetowej Grupy CHIRON.

Proszę wybrać swój kraj

dla wszystkich pozostałych krajów należy wybrać

Misja, wartości i zasady zarządzania

Kim jesteśmy?

Jak chcemy być postrzegani?

Co jest ważne dla naszego przyszłego rozwoju?

Nasza misja odpowiada na te pytania i daje nam wskazówki. Odzwierciedla nasze ambicje względem siebie jako organizacji oraz względem naszych klientów, dostawców i naszego otoczenia.

Przez ten pryzmat chcemy być oceniani.

Grupa CHIRON jest jednym z wiodacych dostawców centrów i rozwiazan obróbkowych.

Wydajność i jakość

Nasze maszyny i rozwiązania obróbkowe osiągają dzięki swojej wysokiej dostępności dla naszych klientów najwyższą produktywność i wartość dodaną w całym cyklu życia

Dynamika i precyzja

Oferujemy naszym klientom unikalne połączenie najwyższej dynamiki pracy i precyzji.

Innowacja

Na podstawie naszej wiedzy technologicznej opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji obrabiarek, procesów produkcyjnych, a także w zakresie naszych usług cyfrowych

Międzynarodowość

Dzięki naszej obecności na wszystkich istotnych rynkach, oferujemy niezawodne wsparcie lokalne w sprzedaży, przy projektach i usługach.

Wzrost

Pełne zaufania stosunki z klientami oraz nasi lojalni właściciele umożliwiają nam stały i przynoszący zyski rozwój

Współpracownicy

Stawiamy sobie ambitne cele i rozwijamy się stale dalej. Nasz rozwój opiera sie na zaangażowaniu naszych kompetentnych współpracowników. Nasza otwarta i dynamiczna kultura przedsiębiorstwa czyni nas atrakcyjnym pracodawcą.

Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju

Nasze maszyny i my sami oszczędzamy zasoby i unikamy marnotrawstwa.

Nasze wartości

Nasze wartości kierują naszymi działaniami

wobec
naszych Klientów,
naszych Współpracowników,
naszych Kolegów i Koleżanek,
naszych Partnerów biznesowych oraz
naszego środowiska naturalnego.

Zaufanie

Poprzez uczciwe i rzetelne postępowanie budujemy naszą wiarygodność. Komunikujemy się i działamy fair oraz szanując innych i okazujemy zaufanie wobec naszych partnerów biznesowych.

Otwartość i szacunek

Otwarcie reprezentujemy nasze przekonania i respektujemy jednocześnie inne poglądy. Różnorodność i tolerancja kształtują naszą kulturę przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność i rzetelność

Pracujemy starannie i solidnie, uczymy się na błędach i zawsze postrzegamy grupę CHIRON jako całość. Widzimy zmiany jako szansę.

Moc

Dążymy do doskonałości i angażujemy się w realizację naszych ambitnych celów. Nieustannie doskonalimy nasze usługi dla naszych klientów.

Nasze zasady zarządzania

Opierając się o nasze wartości sformułowaliśmy siedem zasad przewodnich zarządzania.

Stwarzają one wszystkim menedżerom ramy działania w codziennej współpracy i są jednocześnie wiążącym punktem odniesienia dla skutecznego zarządzania w Grupie CHIRON.

Wyznaczamy kierunek

Dbamy o to, by nasi współpracownicy rozumieli strategię naszego przedsiębiorstwa oraz wynikające z niej plany. W ten sposób każdy jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób swoja pracą przyczynia się do realizacji nadrzędnych celów. Temu celowi służą również ustalenia docelowe. Stanowią one wytyczne dla odpowiedzialnych decyzji i działań.

Bierzemy odpowiedzialność

Każdy z nas przejmuje na siebie odpowiedzialność za swoje działania oraz wynikające z tego konsekwencje w ramach i poza grupą CHIRON. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za naszych pracowników i nasze otoczenie.

Umożliwiamy naszym pracownikom działanie w sposób niezależny.

Dbamy o to, by każdy pracownik widział swój własny wkład i przyczyniał się do sukcesu całego przedsiębiorstwa. Zapewniamy przejrzystość w zakresie indywidualnych zadań, udostępniamy odpowiednie zasoby oraz zachęcamy naszych pracowników do samodzielnego podejmowania decyzji w obszarze przekazanej im odpowiedzialności. Ponadto zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania własnych pomysłów i konstruktywnych propozycji rozwiązań.

Wspieramy osiągnięcia i je doceniamy

Nasi klienci porównują nas zawsze z najlepszymi w naszej branży. Naszą pozycję na szczycie możemy utrzymywać tylko wtedy, gdy każdy z nas pracuje z najwyższym zaangażowaniem pamiętając o ochronie środowiska. W tym celu wyjaśniamy zadania, stawiamy ambitne cele i przekazujemy informację zwrotną. Wspieramy systematycznie naszych wykonawców.

Dajemy i aktywnie domagamy sie informacji zwrotnej

Dbamy o pełną zaufania i otwartą atmosferę pracy. Na tej podstawie możemy zapewnić naszym pracownikom terminowe i systematyczne informacje zwrotne na temat ich wyników i kwalifikacji. My również aktywnie oczekujemy od naszych pracowników i kolegów informacji zwrotnej na temat naszego własnego sposobu kierowania przedsiębiorstwem. Takie informacje zwrotne dają nam szansę uczenia się od siebie wzajemnie i stałego dalszego rozwoju.

Wspieramy potencjał naszych pracowników

Nasi pracownicy są najważniejszym fundamentem trwałego pozytywnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Dlatego identyfikujemy szczególne zalety naszych pracowników i w ukierunkowany sposób rozwijamy je dalej. Opracowujemy indywidualne perspektywy rozwoju, uzgadniamy konkretne etapy rozwoju i wdrażamy ukierunkowane na cel działania w zakresie rozwoju kwalifikacji.

Tworzymy pozytywny klimat dla zmian

Aby utrzymać pozycję lidera, idziemy szybko w kierunku trendów i zmian. Inicjujemy i wspieramy innowacje oraz ciągłe zmiany. W ten sposób rozwijamy przyszłościowe rozwiązania i produkty dla naszych klientów. Systematycznie sprawdzamy sposób naszej pracy oraz poziom naszych kwalifikacji. Oczekujemy, że wykazane zostaną nowe drogi do osiągnięcia naszych celów.