'

Witamy na stronie internetowej Grupy CHIRON.

Proszę wybrać swój kraj

dla wszystkich pozostałych krajów należy wybrać

Rozwiązania pod klucz

Wiedza z wyprzedzeniem, jak szybko i po jakiej cenie jednostkowej produkowany jest podzespół – umożliwiają to CHIRON i STAMA swoim klientom w ramach rozwiązań „pod klucz”. Inżynierowie i technicy opracowują zoptymalizowany pod względem kosztów i wydajności proces obróbki w oparciu o indywidualne wymagania klienta. Przedsiębiorstwa te dostarczają kompletne rozwiązanie składające się z centrum obróbkowego CNC, narzędzi, urządzeń mocujących i modułów automatyki pod klucz. Na życzenie klienta można zintegrować wstępne i kolejne etapy procesu, takie jak pomiar, usuwanie zadziorów i suszenie.