'

Witamy na stronie internetowej Grupy CHIRON.

Proszę wybrać swój kraj

dla wszystkich pozostałych krajów należy wybrać

Metryczka

Wydawca

CHIRON Group SE
Kreuzstraße 75, 78532 Tuttlingen
Tel +49 7461 940-0
Faks +49 7461 940-53000
info(at)chiron.de

Dyrektor zarządzający CHIRON Group SE

Vanessa Hellwing

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy w Sztuttgarcie, HRB 750831

Wskazówki

CHIRON Group SE kompiluje zawartość tych stron internetowych z dużą starannością i zapewnia, że są one regularnie aktualizowane. Podane informacje służą jednak jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie zastępują szczegółowych indywidualnych konsultacji przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Cechy techniczne i wyposażenie opisanych maszyn to tylko przykłady. Takie cechy i wyposażenie mogą się różnić w zależności od kraju. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie.

Odpowiedzialność

CHIRON Group SE prowadzi i zarządza stroną internetową w Niemczech zgodnie z prawem niemieckim. Ani dostawca ani CHIRON Group SE nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść ani gwarancję aktualności, poprawności i kompletności witryn internetowych, do których odsyłają hiperłącza.

Copyright

© CHIRON Group SE. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość i struktura tej witryny internetowej jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, grafik, obrazów, plików dźwiękowych, wideo i animacji wymaga uprzedniej zgody CHIRON WERKE GmbH & Co. KG, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.